Сто неща

Сто неща са ми в главата,
даже сто чевека със по сто сърца,
малки кученца с по сто крачета,
с колко шум и крясък е полят града.


Хей, каква е тая пара,
накъде върви сега дори света,
с колко суета и с колко вяра,
заредени тичат някакви телца.


Насам, натам се носи хаоса,
като малка къща пълна със пчели,
някой по пижама се мотае вкъщи,
колко много лудост има тук, нали?


Хей, каква е тая пара,
накъде върви сега дори света,
с колко суета и с колко вяра,
полудели тичат нашите крака.


Хей, добре ли ти се струва,
че пълзим на някъде с огромен хъс?
Ожаднели търсим свойта малка гара,
да намерим пътя си към свойто аз.


Хей, каква е тая пара,
накъде върви сега дори света,
с колко суета и с колко много вяра,
полудели тичат нашите крака.


Хей, добре ли ти се струва,
че пълзим на някъде с огромен хъс?
Ожаднели търсим свойта малка гара,
да намерим пътя си към свойто аз.