Лутане

Взирам се във твойте очи
да намеря света на ангелите.
Покажи ми го, моля те,
заведи ме там да станем вечни.

Докога, докога ще се лутаме,
задушава ме твойта тъга,
изживявам всяка секунда до теб…

Е-е-е, да полетя в съня ти…
Е-е-е, да бъда вътре в теб…
Е-е-е, да полетя с дъха ти…
Е-е-е, да стоплим този лед…

Е-е-е, да полетя в съня ти…
Е-е-е, да бъда само с теб…
Е-е-е, да спираме дъха си…
Е-е-е, намазани със мед…

Взирам се във твойте очи
да намеря света на ангелите,
Отведи ме натам, моля те,
превърни ме във твойта вечна тайна.

Докога, докога ще живееме с тебе в лъжа,
постоянно те викам насън,
дишам бавно в теб и твойта сянка.